Carrer de les Carolines 23, 08012 Barcelona / T. +034 93 158 21 31

Pagaments

 

Condicions Generals

 

Les presents condicions generals de venda s’apliquen estrictament a totes les vendes de productes efectuades a Espanya, inclòs les Illes Canàries i les Illes Balears per Brots Creatius, amb C.I.F. nº 37784261-E, d’ara endavant Brots Creatius, amb destinació a persones físiques.

Tota comanda feta a Brots Creatius implica necessàriament a títol de condició essencial, determinant i imprescindible, l’acceptació sense reserves pel Client de les Condicions Generals de Venda de Brots Creatius vigents el dia en què es dugui a terme la comanda corresponent. A més, el Client reconeix que l’acceptació de les presents condicions implicarà l’aplicació d’aquestes a la comanda al que es refereixen, així com a tota comanda posterior, amb excepció d’aquells casos en què noves condicions siguin posades en el seu coneixement per Brots Creatius El fet que Brots Creatius no recorri en un moment donat a qualsevol de les presents condicions no pot ser interpretat ni equivaldrà a renunciar a recórrer a elles en el futur o en el passat.

Llei aplicable i jurisdicció competent. La interpretació i l’execució de les condicions, així com tots els actes que se siguin conseqüència d’elles, quedaran sotmesos al dret espanyol, tret que existeixin disposicions d’ordre públic contràries a això.

Preus

 

Els preus publicats en www.brotscreatius.com són en Euros i són vigents excepte error tipogràfic. Tots els preus porten l’IVA inclòs aplicable en el dia de la comanda, qualsevol canvi de taxa d’IVA serà aplicat automàticament als preus dels productes en venda en www.brotscreatius.com

Les ofertes sobre productes en venda en www.brotscreatius es mostraran en l’apartat “Ofertes” o s’indicarà en la fitxa del producte i, si no s’indica el contrari, seran vàlides mentre es mostrin en pantalla.

Mètodes de pagament

 

En formular la comanda, el client pot triar lliurement abonar les compres que realitzi en www.brotscreatius.com mitjançant:

· Targeta de crèdit
· Paypal
· Transferència o domiciliació bancària: Bankia IBAN: ES42 2038 9929 1430 0078 4208 / BIC: CAHMESMMXXX

Producte

 

Les ofertes presentades per Brots Creatius són vàlides dins del límit de les existències disponibles. Brots Creatius es reserva el dret de modificar l’assortiment de productes en funció de les dificultats imposades pels seus proveïdors.

Les fotografies, grafismes i les descripcions dels productes proposats a la venda solament són orientatius i no comprometen de cap manera al venedor www.brotscreatius.com.

Enviaments i devolucions

 

Enviaments

 

· Els productes adquirits es lliuraran a la persona i a l’adreça indicada en la comanda.

· Per defecte, les factures s’enviaran a l’adreça email indicada pel client en l’hora de la seva alta en www.brotscreatius.com.

· Els dissabtes, diumenges i festes no hi haurà ni sortida ni lliurament de comandes.

· No obstant això la seva demora no implicarà ni anul·lació de la comanda ni cap indemnització.

· Una comanda es considera lliurada al moment en què el transportista lliura el paquet o els paquets al client i aquest signa el document de recepció de lliurament. Correspon al client verificar l’estat de la mercaderia a la recepció i indicar totes les anomalies en l’albarà de recepció de lliurament.

· Per a enviaments fora d’Espanya i Portugal consulti’ns.

Devolucions

 

· Devolució de mercaderia: la nostra política, complint amb la normativa vigent, és concedir-li el dret de retornar qualsevol article comprat en www.brotscreatius.com en el termini de 7 dies des de la data de recepció.

No haurà d’aportar cap explicació, qualsevol article, comprat en www.broscreatius.com , retornat en el seu embalatge original, precintat i en perfectes condicions serà acceptat sense més.

En un termini màxim de 10 dies de la recepció de la devolució, Brots Creatius es compromet al seu reemborsament.

Abans de realitzar la devolució, haurà de comunicar-ho al departament d’Atenció al client.

Si la causa de la devolució és que l’article retornat és defectuós o no correspon al sol·licitat en la comanda, Brots Creatius assumirà les despeses de la devolució i nou enviament. Si el motiu de la devolució és que la comanda no li satisfà, li reemborsarem l’import però no les despeses d’enviament ni les despeses de devolució.

· Anul·lació de comanda: si l’anul·lació de la comanda arriba abans de la sortida de mercaderia el client no tindrà cap despesa. En el cas d’una anul·lació després de la sortida de la comanda, el client tindrà al seu càrrec les despeses d’enviament així com les despeses de devolució d’aquesta mateixa comanda.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.